HSBC Service Delivery

HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, to globalne centrum usług Grupy HSBC.

Powstało na bazie jednostki typu back office, którą HSBC Bank Polska utworzył w 2007 roku w celu wspierania operacji bankowych. W styczniu 2010 roku krakowskie centrum stało się niezależnym podmiotem gospodarczym.

Spółka HSBC Service Delivery rozpoczynała działalność z niespełna 300 pracownikami. Obecnie zatrudnia ponad 2600 profesjonalistów. To jedno z wiodących centrów usług z kapitałem zagranicznym w aglomeracji krakowskiej.

Międzynarodowy zespół HSBC Service Delivery świadczy usługi dla spółek z Grupy HSBC w 27 krajach, w 11 językach: angielskim, czeskim, francuskim, greckim, hebrajskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, tureckim i włoskim. Jest jednym z najbardziej zróżnicowanych centrów HSBC pod względem zakresu usług, jakie oferuje, m.in. z obszaru zarządzania ryzykiem, analiz biznesowych i IT.

Spółka HSBC Service Delivery została uznana za jednego z najbardziej pożądanych pracodawców w sektorze centrów usług wspólnych w Polsce w 2016 roku (3. miejsce w rankingu Antal International). Jest multikulturowym środowiskiem pracy dla ambitnych specjalistów nastawionych na rozwój kompetencji.

W listopadzie 2014 roku HSBC Service Delivery przeniosło swoją siedzibę z Zabierzowa do nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska (co zostało potwierdzone certyfikatem LEED Gold) biurowca, zlokalizowanego w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa.

Centrum ma świadomość, że jego rozwój jest uzależniony od warunków, w jakich funkcjonuje. Dlatego aktywnie wspiera działania edukacyjne oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tworząc możliwości wolontariatu pracowniczego.

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące polityki prywatności dla dostawców (PDF 281KB)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Rok podatkowy 2020 (PDF 244KB)

Podstawowe informacje

Adres:
Ul. Kapelanka 42A, 30-347 Kraków

Telefon:
012 399 3001 lub 012 399 3111

NIP:
5252429107

REGON:
141470848

KRS:
0000310459

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowym dla
Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wicedyrektor Centrum:
Grzegorz Góralczyk

Inspektor Ochrony Danych:
Małgorzata Grunwald
E-mail: dpo_poland@hsbc.com
Telefon: 012 399 3650