HSBC w Polsce

HSBC w Polsce jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej - Grupy HSBC. Oferujemy kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami pieniężnymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych.

Grupa HSBC z centralą w Londynie, jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie.

Grupa HSBC powstała w 1865 roku jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

HSBC działa na polskim rynku od 1990 roku, początkowo, jako firma inwestycyjna: HSBC Investment Services (Poland) Sp. z o.o. W 2003 roku Grupa HSBC przejęła Polski Kredyt Bank S.A., który w 2004 roku oficjalnie zmienił nazwę na HSBC Bank Polska S.A. (obecnie HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce). W 2007 roku bank stworzył jednostkę typu „back office”, która przeobraziła się w kolejnych latach w globalne centrum usług, działające pod nazwą HSBC Service Delivery Sp. z o.o. i zatrudniające prawie 6000 osób.

HSBC w Polsce

Bank koncentruje się na następujących grupach usług:

  • bankowość korporacyjna
  • usługi skarbowe
  • bankowość globalna

Najważniejsze dane

Adres:

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa, Polska

Telefon: (+48) 22 354 05 00

SWIFT: HSBCPLPW

NIP: 107-00-41-803

REGON: 003871238

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, jest oddziałem HSBC Continental Europe, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym EUR 1 062 332 775 (w pełni opłaconym).

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022

Dyrekcja oddziału

Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale

  • Dariusz Kucharski, Dyrektor Generalny (CEO)
  • Agata Mroczek, Zastępca Dyrektora Generalnego (Deputy CEO)

Raporty roczne

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2022 (PDF, 1.3MB)

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2021 (PDF, 1.3MB)

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2020 (PDF, 1.4MB)

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2019 (PDF, 1.5MB)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Rok podatkowy 2022 (PDF, 233KB)

Rok podatkowy 2021 (PDF, 413KB)

Rok podatkowy 2020 (PDF, 6.2MB)

Informacje o usługodawcach-outsourcerach

Lista usługodawców-outsourcerów (PDF, 581KB)

HSBC Service Delivery

Dowiedz się więcej o globalnym centrum usług HSBC w Krakowie i usługach, które świadczy na rzecz innych jednostek z Grupy HSBC na świecie.

Kontakt

Dowiedz się, jak się z nami skontaktować.

Walka z korupcją

Dowiedz się więcej na temat zasad przeciwdziałania korupcji w banku HSBC.

Ustawy i dyrektywy

Informacje na temat dyrektyw i aktów prawnych obejmujących bank HSBC i jego klientów.

Humans + machines = an ethical AI future

12 February 2024

It’s vital that when humans and machines work together, artificial intelligence is used responsibly and ethically, says EJ Achtner.

Our game-changing approach to wealth recruitment

17 January 2024

To build the workforce of the future we need to prioritise transferrable skills over experience, says Laura Powell.

The power of digital currency programmability

12 December 2023

Bojan Obradovic believes the programmability of digital currency could be one of its key benefits – as well as one of its key risks.