Klarowność i przejrzystość

Dyrektywa o usługach płatniczych

Zdając sobie sprawę jak ważne jest otrzymywanie kompletnych i przejrzystych informacji dotyczących kosztu realizacji przelewów transgranicznych, HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pragnie poinformować Państwa o wprowadzonych zmianach w tym zakresie.

Jaki wpływ na płatności wykonywane przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ma dyrektywa o usługach płatniczych

W świetle zmian, związanych z implementacją drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) do polskiego systemu prawnego, HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jako część międzynarodowej grupy zaktualizował procesy oraz systemy operacyjne, zgodnie z wymogami dyrektywy.

W efekcie w przypadku przelewu kierowanego do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej albo Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, opłaty i prowizje dzielone są zgodnie z zasadą SHA, czyli Odbiorca uiszcza opłaty i prowizje nałożone przez swój bank oraz banki pośredniczące w realizacji przelewu, a Klient opłaty i prowizje należne Bankowi. Należne Bankowi opłaty i prowizje ponoszone przez Klienta są pobierane z rachunku bieżącego Klienta w PLN, zdefiniowanego do pobierania wszystkich opłat.

W przypadku przelewu innego niż wskazany w akapicie powyżej istnieje możliwość zastosowania jednej z trzech opcji kosztowych: OUR (opłaty i prowizje pokrywane przez Klienta, w tym koszty banków pośredniczych w realizacji przelewu), SHA (zgodnie z wyjaśnieniem powyżej) lub BEN (opłaty i prowizje pokrywane przez Odbiorcę, w tym koszty banków pośredniczych w realizacji przelewu).

Dodatkowe informacje

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

  • +48 22 354 05 60 dla Klientów Korporacyjnych
  • +48 22 323 91 54 dla Klientów Indywidualnych

Zakres terytorialny i walutowy dyrektywy o usługach płatniczych

Kraj Waluta
AT Austria EUR euro
BE Belgia EUR euro
BG Bułgaria BGN lew bułgarski
CY Cypr EUR euro
CZ Republika Czeska CZK korona czeska
DK Dania DKK korona duńska
DE Niemcy EUR euro
EE Estonia EUR euro
EL Grecja EUR euro
ES Hiszpania EUR euro
FI Finlandia EUR euro
FR Francja EUR euro
HU Węgry HUF forint
IE Irlandia EUR euro
IS Islandia ISK korona islandzka
IT Włochy EUR euro
LI Liechtenstein CHF frank szwajcarski
LT Litwa EUR euro
LU Luksemburg EUR euro
LV Łotwa EUR euro
MT Malta EUR euro
NL Holandia EUR euro
NO Norwegia NOK korona norweska
PL Polska PLN złoty polski
PT Portugalia EUR euro
RO Rumunia RON lej rumuński
SE Szwecja SEK korona szwedzka
SI Słowenia EUR euro
SK Słowacja EUR euro
UK Wielka Brytania GPB funt szterling