Ustawy i dyrektywy

HSBC dąży do zapewnienia klientom uczciwych rozwiązań, dbając o integralność rynków finansowych poprzez przestrzeganie wszystkich stosownych dyrektyw i aktów.

Dyrektywa o usługach płatniczych

Odwiedź stronę poświęconą przejrzystości i dowiedz się, w jaki sposób bank HSBC realizuje dyrektywę w sprawie usług płatniczych.

Dowiedz się więcej

MiFID

Dowiedz się więcej na temat dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Dowiedz się więcej

Ochrona depozytów

HSBC Continental Europe jest członkiem francuskiego Funduszu Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) (FGDR).

Dowiedz się więcej