Ustawy i dyrektywy

HSBC dąży do zapewnienia klientom uczciwych rozwiązań, dbając o integralność rynków finansowych poprzez przestrzeganie wszystkich stosownych dyrektyw i aktów.

Dyrektywa o usługach płatniczych

Odwiedź stronę poświęconą przejrzystości i dowiedz się, w jaki sposób bank HSBC realizuje dyrektywę w sprawie usług płatniczych.

Dowiedz się więcej

MiFID

Dowiedz się więcej na temat dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Dowiedz się więcej

Ochrona depozytów

Zadaniem FGDR jest zabezpieczenie depozytariuszy w przypadku upadłości instytucji, w której znajdują się ich aktywa.

Więcej informacji na temat FGDR można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.garantiedesdepots.fr/en/frontpage

Protecting your accounts Factsheet (PDF,163KB).

Ochrona depozytów - Informacje o banku HSBC | HSBC Polska