Kariera

Jako międzynarodowa organizacja kierujemy się potrzebami naszych klientów, zapewniając im unikalną jakość produktów i usług o międzynarodowym zasięgu. Respektujemy przy tym najwyższe standardy etyczne oraz wykazujemy mocno zakorzenioną odpowiedzialność społeczną. Co więcej, cieszymy się bardzo dobrą reputacją na rynkach finansowych.

Realizując strategię HSBC, potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych, zaangażowanych, troszczących się o wizerunek firmy, dbających o wysoką jakość produktów i usług.

Koncentrując się na oczekiwaniach klientów, jako priorytecie naszej działalności, niezbędnym jest otaczanie pracowników szczególną troską, gdyż to od nich zależy realizacja naszej strategii. Dlatego jako pracodawca reprezentujemy wartości prospołeczne w zatrudnianiu, do których należą:

 • traktowanie pracowników na równych i sprawiedliwych zasadach,
 • maksymalizacja rozwoju pracowników w celu sprostania aktualnym i przyszłym potrzebom biznesowym,
 • zapewnianie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy,
 • promowanie atmosfery otwartości i szczerości względem pracowników,
 • zatrudnienie i promowanie pracowników w oparciu o ich kwalifikacje i osiągnięcia merytoryczne,
 • docenianie i nagradzanie pracowników w zgodzie z umiejętnościami i efektywnością pracy,
 • kreowanie środowiska pracy sprzyjającego realizacji celów biznesowych,
 • tworzenie wewnętrznej kultury zawodowej wspierającej inicjatywę i innowacyjność,
 • zapewnianie pracownikom możliwości wykorzystania ich potencjału zawodowego,
 • budowanie programu rozwoju pracowników w celu sprostania potrzebom biznesu,
 • wspieranie pracy zespołowej i pogłębianie integracji.

Jeśli utożsamiasz się z naszą filozofią działania i chcesz rozwijać swoją karierę w HSBC, zwróć na siebie uwagę, przesyłając swoją aplikację (wraz z CV) na jeden z poniższych adresów:

 • HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:
 • HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. w Krakowie:
  • hr.krakow.pl@hsbc.com

   Więcej informacji o HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. znajduje się tutaj, natomiast lista otwartych rekrutacji w tej spółce dostępna jest na portalu Pracuj.pl

  • Dlatego niezależnie od tego, czy szukasz swojej pierwszej pracy w oddziale lub call center, czy też jesteś doświadczonym specjalistą lub specjalistą technicznym stawiającym kolejny krok w swojej karierze, wierzymy, że mamy rolę, która będzie dla Ciebie odpowiednia. Mamy również szereg programów i staży dla studentów i absolwentów.

Osoby zainteresowane pracą w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informujemy, że:

 • rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające następujące oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją dotyczącą prywatności dla kandydatów do pracy” znajdującą się na stronie www.hsbc.pl (pod tym linkiem) oraz wyrażam zgodę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na przetwarzanie przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce moich danych osobowych na zasadach określonych w „Informacji dotyczącej prywatności dla kandydatów do pracy”.

  Informacja dotycząca prywatności dla kandydatów do pracy w HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce  (8-page PDF 262KB)

 • w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w procesie rekrutacji lub wycofania przesłanej do nas aplikacji prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem poczty elektroniczej, korzystając z poniższego adresu e-mail: RECRUITMENT_RODO_BANK@hsbc.com

Osoby zainteresowane pracą w HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. informujemy, że:

 • rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające następujące oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją dotyczącą prywatności dla kandydatów do pracy” znajdującą się na stronie www.hsbc.pl (pod tym linkiem) oraz wyrażam zgodę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na przetwarzanie przez HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. moich danych osobowych na zasadach określonych w „Informacji dotyczącej prywatności dla kandydatów do pracy”.

  Informacja dotycząca prywatności dla kandydatów do pracy w HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. (8-page PDF 236KB)

 • w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w procesie rekrutacji lub wycofania przesłanej do nas aplikacji prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem poczty elektroniczej, korzystając z poniższego adresu e-mail: rodo.krakow@hsbc.com


Dziękujemy wszystkim zainteresowanym kandydatom za przesłanie aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Praca dla specjalistów IT

Polska jest jednym z czołowych ośrodków IT oraz Research & Development w Europie. Szukamy specjalistów z branży IT – innowatorów o mentalności twórców startupów, którzy chcieliby dołączyć do nas w Krakowie i stać się częścią międzynarodowego zespołu ekspertów.