Zrównoważony rozwój

Od momentu powstania firmy w 1865 roku HSBC dostosowuje się do zmieniającego się świata, świadcząc usługi odpowiadające na jego potrzeby. Finansujemy wzrost gospodarczy, wspieramy handel międzynarodowy i pomagamy w przezwyciężaniu takich sytuacji jak kryzysy ekonomiczne. Zdajemy sobie sprawę z szerszych zobowiązań wobec społeczności, w których działamy, oraz rozumiemy, że rozwój gospodarczy musi odbywać się w sposób zrównoważony.

Obecnie nasze podejście do zrównoważonego rozwoju skupia się na trzech głównych obszarach: zrównoważonych finansach, zrównoważonych łańcuchach dostaw oraz perspektywach zatrudnienia i kompetencjach finansowych.

  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju
    HSBC pragnie być liderem w dziedzinie finansowania, zarządzania i kształtowania przejścia gospodarski światowej na model niskoemisyjny. W celu realizacji tego celu wyznaczyliśmy szereg zobowiązań, w tym zobowiązanie do przeznaczenia 100 miliardów USDna zrównoważone finansowanie i inwestycje do 2025 roku. Zobowiązaliśmy się również do zwiększania efektywności własnych działań i w tym celu do 2030 roku będziemy w 100 procentach wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.
  • Zrównoważone łańcuchy dostaw
    Poprzez nasze relacje partnerskie z klientami, organizacjami pozarządowymi i innymi kluczowymi interesariuszami zachęcamy do odpowiedzialnego prowadzenia działalności wykorzystując globalne łacuchy dostaw. Naszym celem jest pomoc naszym klientom w zmniejszeniu wpływu ich łańcuchów dostaw na środowisko oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju małych i średnich firm.
  • Perspektywy zatrudnienia i kompetencje finansowe
    W szybko zmieniającym się świecie umiejętności zawodowe i wiedza w zakresie finansów są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wspieramy naszych klientów, społeczności i pracowników w rozwijaniu kompetencji finansowych i umiejętności umożliwiających zdobycie zatrudnienia, aby mogli odnieść sukces we współczesnym świecie.

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności