Zrównoważony rozwój

W HSBC rozumiemy, że sposób w jaki prowadzimy interesy jest równie ważny jak to, czym się zajmujemy. Mamy zobowiązania wobec naszych klientów i pracowników, a także wobec społeczności, w których działamy. Wiemy, że do osiągnięcia długotrwałego sukcesu potrzebny jest zrównoważony rozwój ekonomiczny.

Naszym celem jest odegranie kluczowej roli w globalnym procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Chcemy wspierać naszych klientów oraz wszelkie procesy przepływu produktów i usług (supply chains) w redukowaniu negatywnego wpływu na środowisko, minimalizując również  nasz własny negatywny wpływ. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i pozostajemy zobowiązani do przestrzegania  najwyższych standardów zarządzania.

Informacje na temat naszej działalności

Regularnie publikujemy zaktualizowane informacje na temat rozwoju naszej działalności w odniesieniu do  środowiska, kwestii społecznych oraz zarządzania. Pomaga nam to zrozumieć wpływ naszych decyzji  na ludzi i planetę.

Wierzymy, że poprawa naszych działań w wyżej wymienionych  obszarach jest kluczem do osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Wyznaczyliśmy sobie cele, które determinują  sposób prowadzenia przez nas działalności. Zobowiązaliśmy się m.in. do:

  • Przekazania 100 miliardów USD do 2025 r . na finansowanie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem i ułatwienie uzyskania takiego finansowania  Na koniec  2019 r. przekazana na ten cel kwota wyniosła 52,4 miliarda USD.
  • Realizacji zmian, które zapewnią że do końca 2020 r. 30% wyższych stanowisk kierowniczych w HSBC będą obejmowały kobiety. Z końcem 2019 r. osiągnęliśmy wynik 29,4%.

Nasze pozostałe  cele dotyczą  zwiększenia satysfakcji klienta, zmniejszenia wpływu naszych działań na środowisko i utrzymania wysokich standardów postępowania na całym świecie. Cele te zostały uwzględnione w planach na 2020 r.  Dyrektora Zarządzającego Grupy, Dyrektora Finansowego Grupy oraz członków Zarządu Grupy.

Więcej informacji na temat naszego podejścia do kwestii środowiska, kwestii społecznych i zarządzania można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: strona jest dostępna wyłącznie w wersji angielskiej.