Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza budowanie firmy w długim okresie, z uwzględnieniem czynników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w podejmowanych przez nas decyzjach. Umożliwia to stymulowanie wzrostu, który jest zarówno zrównoważony, jak i komercyjnie uzasadniony.

Od momentu powstania firmy w 1865 roku HSBC dostosowuje się do zmieniającego się świata, świadcząc usługi odpowiadające na jego potrzeby. Finansujemy wzrost gospodarczy, wspieramy handel międzynarodowy i pomagamy w przezwyciężaniu takich sytuacji jak kryzysy ekonomiczne. Jesteśmy świadomi faktu, że odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem spoczywa na władzach państwowych, przedsiębiorstwach, systemie finansowym i społeczeństwie.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy rozwijać umiejętności, innowacje ekonomiczne i rozwiązania niskoemisyjne potrzebne do zapewnienia wszystkim długoterminowego dobrobytu. Dla HSBC są to najważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju, na które może mieć wpływ.

  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju
    Będąc jedną z największych instytucji bankowych i finansowych, HSBC aspiruje do miana wiodącego globalnego partnera w procesie przechodzenia na działalność niskoemisyjną. Zobowiązaliśmy się, że do roku 2025 przeznaczymy 100 miliardów USD na finansowanie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zobowiązaliśmy się również do zwiększania efektywności własnych działań, i w związku z tym, do roku 2030 będziemy w 100 procentach czerpać energię ze źródeł odnawialnych.
  • Zrównoważone korytarze handlowe i przedsiębiorczość
    Zrównoważony rozwój wspierają korytarze handlowe oparte na solidnych fundamentach i tworzone w odpowiedzialny sposób. Współpracujemy z naszymi partnerami korporacyjnymi i organizacjami pozarządowymi, aby wspierać praktyki biznesowe, które chronią środowisko i prawa człowieka oraz pomagają nowym firmom rozpoczynać działalność i rozwijać się.
  • Umiejętności przyszłości
    W gwałtownie zmieniającym się świecie umiejętności w miejscu pracy i wiedza dotycząca finansów są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wspieramy naszych klientów, społeczności i pracowników w rozwijaniu kompetencji finansowych i umiejętności umożliwiających zdobycie zatrudnienia, aby mogli odnieść sukces na globalnym rynku.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w HSBC , wraz ze szczegółami dotyczącymi kondycji i działań firmy, można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.

Chcemy odgrywać wiodącą rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

John Flint, Dyrektor Zarządzający Grupy HSBC

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności