Zrównoważony rozwój

W HSBC dążymy do budowania firmy, która będzie funkcjonować przez długie lata, pozwalając rozwijać trwałe relacje. Chcemy być dobrze zarządzaną organizacją, która jest dla swoich pracowników powodem do dumy, zyskuje zaufanie klientów i społeczności, którym służy, oraz zmniejsza wpływ swoich działań na środowisko.

 

Nasza strategia klimatyczna

W roku 2020 stworzyliśmy ambitny plan priorytetowego traktowania finansów i inwestycji wspierających przejście na globalną gospodarkę zużywania energii na poziomie zerowym netto – i pomagających budować prężną, elastyczną przyszłość dla społeczeństwa i firm. Nasz plan składa się z trzech części:

  • Zapewnienie zrównoważonego finansowania: pomagamy klientom obniżać emisję dwutlenku węgla, umożliwiając im jednocześnie dalszy rozwój. Naszym celem jest przekazać od 750 miliardów do biliona dolarów na finansowanie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem do 2030 roku, by wspierać firmy przechodzące na bardziej zrównoważone sposoby prowadzenia działalności.
  • Innowacja i rozwiązania klimatyczne: przejście na gospodarkę zużywania energii na poziomie zerowym netto wymaga nowych radykalnych rozwiązań. Wprowadzamy pionierskie nowe finansowanie rozwiązań klimatycznych pochodzących z natury oraz wspieranie obiecujących i innowacyjnych czystych technologii.
  • Przekształcenie się w bank zużywający energię na poziomie zerowym netto: naszym celem jest redukcja emisji tlenków węgla w wyniku naszych działań i łańcuchów dostaw do poziomu zerowego netto do roku 2030 lub wcześniej oraz dostosowanie finansowanych emisji z naszego portfela klientów do celu umowy paryskiej zakładającego emisję na poziomie zerowym netto do roku 2050 lub wcześniej.

Nasza strategia klimatyczna jest częścią szerszego zaangażowania w kwestie środowiskowe, społeczne i zarządzania.

Wierzymy, że poprawienie naszych wyników w wyżej wymienionych sprawach jest kluczem do osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Regularnie publikujemy aktualizacje i wyznaczamy cele, które kierują naszym sposobem prowadzenia działalności. Oprócz naszych celów klimatycznych zamierzamy między innymi zwiększyć liczbę kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych, poprawić satysfakcję klientów i utrzymać wysokie standardy postępowania na całym świecie.

Plany związane z ambicjami klimatycznymi mają nadaną 25-procentową wagę w celach ustalonych dla naszych dyrektorów wykonawczych (na trzyletni okres do końca grudnia 2023 r.).

Więcej informacji o naszym podejściu do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania można znaleźć w sekcji Who we are na naszej globalnej firmowej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.