Cel, wartości i strategia


Nasz cel

Otwieranie świata nowych możliwości

Korzystamy z naszej wyjątkowej wiedzy, umiejętności, szerokiego zakresu doświadczeń oraz perspektyw, by otwierać naszym klientom świat nowych możliwości. Łączymy ludzi, pomysły oraz kapitał, wspierając postęp i rozwój, aby pomóc tworzyć lepszy świat – dla naszych klientów, pracowników, inwestorów, społeczności, a także całej planety, na której wszyscy razem żyjemy.

Nasze wartości

W HSBC kierujemy się wartościami we wszystkich naszych działaniach – od podejmowania strategicznych decyzji po codzienne relacje z klientami i między sobą nawzajem. Wartości te są zakorzenione w historii, dziedzictwie i charakterze firmy HSBC. Dzięki nim możemy realizować nasz cel. Oto one:

Cenimy odmienność

Poszukujemy różnych perspektyw

Wspólnie odnosimy sukces

Współpracujemy ponad granicami

Przyjmujemy odpowiedzialność

Bierzemy na siebie odpowiedzialność i myślimy długofalowo

Wypełniamy nasze zobowiązania

Działamy szybko i realizujemy plany

Nasza strategia

Nasza strategia wspiera naszą ambicję , aby być preferowanym międzynarodowym partnerem finansowym naszych klientów. Jej cztery najważniejsze filary to:

Koncentracja na mocnych stronach

Naszą energię i inwestycje kierujemy tam, gdzie możemy przyczynić się do zmiany na lepsze z myślą o naszych klientach.

Digitalizacja na dużą skalę

Dzięki łatwiejszej i bezpieczniejszej bankowości cyfrowej przekładamy wszystkie możliwości naszego banku na finansową korzyść naszych klientów.

Energia na rzecz wzrostu

Przyczyniamy się do tworzenia kultury różnorodności i integracji oraz motywujemy naszych pracowników, pomagając im rozwijać umiejętności potrzebne w przyszłości.

Dążenie do zużywania energii na poziomie zerowym netto

Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o przejście na gospodarkę zużywania energii na poziomie zerowym netto. Dążymy do tego poprzez transformację naszej firmy oraz wspieranie i finansowanie transformacji naszych klientów.


Więcej informacji o naszym podejściu do kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządzania można znaleźć w sekcji Who we are na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.