Planowane zmiany w strukturze podmiotu HSBC w Polsce

Wraz z postępującymi zmianami politycznymi i regulacyjnymi w naszym regionie, kluczowe jest zorganizowanie naszej działalności w sposób wspierający ogólnoeuropejską ofertę dla klientów HSBC. W tym celu planujemy zmianę formy prawnej podmiotów działających w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Polsce i we Włoszech.

Informacje nt. dostosowania struktury w wyżej wymienionych krajach opublikowane przez HSBC France - dostępna tylko w języku francuskim.

Dnia 1 sierpnia 2018 roku HSBC Polska stał się podmiotem bezpośrednio zależnym od HSBC France. Po tej zmianie struktury właścicielskiej nastąpi przeniesienie działalności bankowej na nowo utworzony polski oddział HSBC France poprzez jego połączenie z HSBC Polska – obecnie przewiduje się, że nastąpi to na początku 2019 roku w zależności od otrzymania wszelkich niezbędnych zgód w tym zgód organów regulacyjnych.

Szczegóły w załączonym Planie Polączenia (PDF, 7.34MB)

Zmiana ta przyczyni się do wzmocnienia zaangażowania HSBC na rzecz polskiego rynku i naszych klientów. Z punktu widzenia kredytowania zmiana ta umożliwi nam zwiększenie możliwości oferowania instrumentów kredytowych o wyższej wartości naszym klientom w Polsce. Z punktu widzenia relacji depozytowej nasi klienci będą obsługiwani przez oddział HSBC France – instytucji finansowej o silnym ratingu kredytowym.

Co ta zmiana oznacza dla naszych klientów?

W wyniku proponowanych zmian przewidywanych na początek 2019 roku nowy polski oddział HSBC France zastąpi HSBC Polska jako dostawcę produktów i usług oraz przejmie obowiązki dalszego świadczenia produktów i usług zgodnie z warunkami dotychczas zawartych umów. Będą Państwo nadal korzystać z tego samego poziomu usług.

Co ta zmiana oznacza dla HSBC?

HSBC France ma siedzibę w Paryżu i podlega nadzorowi zarówno Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) oraz Urzędu Kontroli Ubezpieczeń i Banków (ACPR) – właściwego krajowego organu francuskiego. Francuski Urząd Rynków Finansowych (AMF) również nadzoruje HSBC France w zakresie instrumentów finansowych oraz działań podejmowanych na rynkach finansowych. Nowoutworzony oddział HSBC France w Polsce będzie również podlegał nadzorowi lokalnemu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

HSBC France jest główną jednostką HSBC w Europie kontynentalnej i zatrudnia ponad 8000 pracowników, charakteryzuje się mocnym bilansem fiansowym, szerokimi możliwościami produktowymi i wysokimi ratingami kredytowymi (Moody’s: Aa3, Fitch: AA- i Standard & Poors: AA- – stan na dzień 6 sierpnia 2018 r.).