Planowane zmiany w strukturze podmiotu HSBC w Polsce

Wraz z postępującymi zmianami politycznymi i regulacyjnymi w naszym regionie, kluczowe jest zorganizowanie naszej działalności w sposób wspierający ogólnoeuropejską ofertę dla klientów HSBC. W tym celu planujemy zmianę formy prawnej podmiotów działających w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Polsce i we Włoszech.

Informacje nt. dostosowania struktury w wyżej wymienionych krajach opublikowane przez HSBC France - dostępna tylko w języku francuskim.

Dnia 1 sierpnia 2018 roku HSBC Polska stał się podmiotem bezpośrednio zależnym od HSBC France. Po tej zmianie, 1 kwietnia 2019, nastapiło przeniesienie działalności HSBC Bank Polska S.A. na nowo utworzony oddział HSBC France w Polsce, zarejestrowany pod nazwą HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Szczegóły w załączonym Planie Polączenia (PDF, 7.34MB)

Zmiana ta przyczyni się do wzmocnienia zaangażowania HSBC na rzecz polskiego rynku i naszych klientów. Z punktu widzenia kredytowania zmiana ta umożliwi nam zwiększenie możliwości oferowania instrumentów kredytowych o wyższej wartości naszym klientom w Polsce. Z punktu widzenia relacji depozytowej nasi klienci będą obsługiwani przez oddział HSBC France – instytucji finansowej o silnym ratingu kredytowym.

Co ta zmiana oznacza dla naszych klientów?

W wyniku przeprowadzonych zmian HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zastąpi HSBC Bank Polska S.A. jako dostawcę produktów i usług oraz przejmie obowiązki dalszego świadczenia produktów i usług zgodnie z warunkami dotychczas zawartych umów. Będą Państwo nadal korzystać z tego samego poziomu usług.

Co ta zmiana oznacza dla HSBC?

HSBC France ma siedzibę w Paryżu i podlega nadzorowi zarówno Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) oraz Urzędu Kontroli Ubezpieczeń i Banków (ACPR) – właściwego krajowego organu francuskiego. Francuski Urząd Rynków Finansowych (AMF) również nadzoruje HSBC France w zakresie instrumentów finansowych oraz działań podejmowanych na rynkach finansowych. HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce będzie również podlegał nadzorowi lokalnemu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

HSBC France jest główną jednostką HSBC w Europie kontynentalnej i zatrudnia ponad 8000 pracowników, charakteryzuje się mocnym bilansem fiansowym, szerokimi możliwościami produktowymi i wysokimi ratingami kredytowymi (Moody’s: Aa3, Fitch: AA- i Standard & Poors: AA- – stan na dzień 19 marca 2019 r.).