Ochrona depozytów


Fundusz Gwarantowania Depozytów i Przymusowej Restrukturyzacji (FDGR) to system zabezpieczający depozyty klientów w razie sytuacji, w której bank nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych. Obowiązuje limit 100.000 EUR (lub ich równowartość) na deponenta w ramach jednej instytucji bankowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w arkuszu informacyjnym dla deponentów FGDR (3-page PDF 441KB).