HSBC w Polsce

HSBC w Polsce jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej - Grupy HSBC. Oferujemy kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami pieniężnymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych.

Grupa HSBC z centralą w Londynie, jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie.

Grupa HSBC powstała w 1865 roku jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

HSBC działa na polskim rynku od 1990 roku, początkowo, jako firma inwestycyjna: HSBC Investment Services (Poland) Sp. z o.o. W 2003 roku Grupa HSBC przejęła Polski Kredyt Bank S.A., który w 2004 roku oficjalnie zmienił nazwę na HSBC Bank Polska S.A. (obecnie HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce). W 2007 roku bank stworzył jednostkę typu „back office”, która przeobraziła się w kolejnych latach w globalne centrum usług, działające pod nazwą HSBC Service Delivery Sp. z o.o. i zatrudniające prawie 6000 osób.

HSBC w Polsce

Bank koncentruje się na następujących grupach usług:

  • bankowość korporacyjna
  • usługi skarbowe
  • bankowość globalna

Najważniejsze dane

Adres:

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa, Polska

Telefon: (+48) 22 354 05 00

SWIFT: HSBCPLPW

NIP: 107-00-41-803

REGON: 003871238

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, jest oddziałem HSBC Continental Europe, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym EUR 1 062 332 775 (w pełni opłaconym).

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022

Dyrekcja oddziału

Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale

  • Dariusz Kucharski, Dyrektor Generalny (CEO)
  • Agata Mroczek, Zastępca Dyrektora Generalnego (Deputy CEO)

Raporty roczne

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2021 (PDF, 1.3MB)

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2020 (PDF, 1.4MB)

Sprawozdanie finansowe Oddziału 2019 (PDF, 1.5MB)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Rok podatkowy 2021 (PDF, 413KB)

Rok podatkowy 2020 (PDF, 6.2MB)

Informacje o usługodawcach-outsourcerach

Lista usługodawców-outsourcerów (PDF, 252KB)

HSBC Service Delivery

Dowiedz się więcej o globalnym centrum usług HSBC w Krakowie i usługach, które świadczy na rzecz innych jednostek z Grupy HSBC na świecie.

Kontakt

Dowiedz się, jak się z nami skontaktować.

Walka z korupcją

Dowiedz się więcej na temat zasad przeciwdziałania korupcji w banku HSBC.

Ustawy i dyrektywy

Informacje na temat dyrektyw i aktów prawnych obejmujących bank HSBC i jego klientów.

The future of Hong Kong as an international financial centre

10 May 2023

There is a growing need to strengthen Hong Kong’s role as a ‘super-connector’, says David Liao.

We’re looking after customers’ bodies, minds and money

4 May 2023

HSBC Life aims to boost wellbeing by combining insurance and banking in one service.

Collaboration can shift the dial towards 1.5C

6 April 2023

This can be a moment for the energy sector to step up with new solutions to the climate crisis.