Nasza strategia

HSBC to jeden z wiodących banków międzynarodowych na świecie, który zapewnia wyjątkowy dostęp do szybko rozwijających się rynków i posiada silnie ugruntowaną pozycję finansową.

Nasza strategia opiera się na tych wartościach i umożliwia nam wykorzystanie długoterminowych trendów w branży usług finansowych:

  • Zakłada się, że światowe rynki staan się bardziej połączone, gdy międzynarodowy przepływ handlu, finansów i danych będzie się dalej rozwijał.
  • Klasa średnia na całym świecie ma się dalej rozwijać, z największą dynamiką w Azji
  • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie wymagało podjęcia znacznych inwestycji na całym świecie.

Ponad 50 procent przychodów Grupy HSBC jest powiązanych z klientami międzynarodowymi. Dostęp do szybko rozwijających się rynków wschodzących w Azji, na Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej tworzy platformę długoterminowego rozwoju. Natomiast nasza sytuacja finansowa umożliwia nam wypłacanie regularnej dywidendy.

Po okresie znaczących zmian dla banku, w czerwcu 2018 r. zaprezentowaliśmy plany ponownego ukierunkowania firmy na rozwój. Naszym celem jeststałe zwiększenie liczby klientów, udziału w rynku oraz przychodów i zysków. Osiągniemy to poprzez działania mające na celu podniesienie naszej konkurencyjności w przyszłości, w tym poprzez inwestycje w nowe technologie.

Więcej informacji na temat strategii HSBC  można znaleźć w naszych globalnej stronie korporacyjnej. Dostępna jest wyłącznie wersja angielska.

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności