Nasza strategia

Chcemy stać się liderem bankowości międzynarodowej. Czerpiąc z ponad stuletniego doświadczenia zdobytego na szybko rosnących, dochodowych rynkach zwłaszcza w Azji i na Bliskim Wschodzie, wpieramy rozwój klientów indywidualnych, inwestycyjnych oraz korporacyjnych. Nasza strategia, oparta na długoterminowych, światowych trendach, pozwala nam łączyć klientów z nowymi możliwościami oraz zapewnia zysk interesariuszom.

W lutym 2020 r. ogłosiliśmy nowy plan, którego realizacja pozwoli Grupie HSBC zwiększyć stopę zwrotu dla inwestorów, stworzy możliwość inwestowania w przyszłość oraz umożliwi zbudowanie zrównoważonej platformy do rozwoju. Nasz plan zakłada poprawę profilu rentowności aktywów ważonych ryzykiem (RWA) poprzez przesunięcie aktywów o niskim wzroście i niskiej stopie zwrotu w stronę aktywów o wysokim wzroście i wyższych możliwościach zwrotu w innych częściach Grupy. Należą do nich wysoko rentowne przedsięwzięcia w Azji i na Bliskim Wschodzie, HSBC UK, nasza wiodąca na rynku franczyza bankowości transakcyjnej oraz międzynarodowe zarządzanie majątkiem.

Planom przebudowy strategii towarzyszyć będzie program znacznej redukcji kosztów oraz szereg działań mających na celu uproszczenie procesów w HSBC, co pozwoli zmniejszyć naszą bazę kosztową oraz przyspieszy tempo zmian.

Więcej informacji na temat strategii HSBC można znaleźć na naszej stronie internetowej. Uwaga: strona w języku angielskim.