Nasza strategia

Chcemy być obecni w regionach, które się rozwijają, wspierać firmy i gospodarki, a także pomagać ludziom w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów.

Opracowaliśmy długoterminową strategię, która odzwierciedla nasze cele i umożliwia nam wykorzystywanie naszej międzynarodowej sieci:

  • Rozwój naszej międzynarodowej sieci
    Aby obsługiwać przedsiębiorstwa w różnych częściach świata oraz wspierać handel międzynarodowy i przepływ kapitału, co pomaga naszym klientom w rozwijaniu ich działalności.
  • Inwestycje w obszarze zarządzania majątkiem i obsługi klientów detalicznych, tam, gdzie jest odpowiednia skala
    Aby w pełni wykorzystywać możliwości wynikające z globalnej mobilności społeczeństw, wzrostu zamożności i długoterminowych zmian demograficznych na wybranych rynkach, gdzie oferujemy usługi z zakresu bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem.

Strategia ta umożliwi nam wykorzystanie długoterminowych trendów, takich jak:

  • Zwiększająca się liczba powiązań oraz globalnych przepływów handlowych, finansowych i dostęp do danych stanowią główną siłę napędową wzrostu PKB.
  • Oczekuje się, że do 2050 roku rynki wschodzące będą dwukrotnie większe niż gospodarki rozwinięte.
  • Przewiduje się, że w latach 2017–2030 klasa średnia wzrośnie o ponad dwa miliardy osób, do czego przyczyni się wzrost klasy średniej w Azji.
  • Potrzebne będą inwestycje w energię odnawialną, aby móc zmierzyć się ze zmianami klimatycznymi.

HSBC należy do najbardziej umiędzynarodowionych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Prowadzimy działalność w krajach, na które przypada około 90% PKB oraz przepływów handlowych i kapitałowych na świecie. Mamy silną pozycję w dużych i szybko rozwijających się gospodarkach, a nasz zróżnicowany i uniwersalny model bankowości jest obarczony relatywnie niskim poziomem ryzyka i zmienności. Mamy mocne podstawy kapitałowe i finansowe, zapewniamy akcjonariuszom stabilne stopy zwrotu.

 

Więcej informacji na temat strategii HSBC  można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.

Nasza firma ma wyjątkową możliwość wspierania klientów na całym świecie w realizacji ich ambicji

John Flint, Dyrektor Zarządzający Grupy HSBC

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności