Ład korporacyjny

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („Zasady”), których termin wdrożenia przypadał na 1 stycznia 2015 roku.

Treść Zasad (w języku polskim) dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego .

HSBC Bank Polska S.A. („Bank”) przyjął Zasady do stosowania uchwałami podjętymi w dniach 18 grudnia 2014 r. (Uchwała Zarządu Banku nr 27/14 oraz Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/14) oraz 30 lipca 2015 r. (Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20/15). Mając na uwadze zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij” („comply or explain”), Bank postanowił o niestosowaniu zasad § 16.1, § 19.4, § 24.1, § 30.1 oraz § 30.4, gdyż ich stosowanie byłoby nadmiernie uciążliwe oraz nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności jak i struktury właścicielskiej Banku.

Wynik oceny stosowania Zasad przez Bank dostępny jest pod tym linkiem (3-page PDF 207KB).

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności