Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza budowanie firmy w długim okresie, z uwzględnieniem czynników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w podejmowanych przez nas decyzjach. Umożliwia tostymulowanie wzrostu, który jest zarówno zrównoważony, jak i komercyjnie uzasadniony.

Od momentu powstania firmy w 1865 roku HSBC dostosowuje się do zmieniającego się świata, świadcząc usługi odpowiadające na jego potrzeby. Finansujemy wzrost gospodarczy, wspieramy handel międzynarodowy i pomagamy w przezwyciężaniu takich sytuacji jak kryzysy ekonomiczne. Jesteśmy świadomi faktu, że odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem spoczywa na władzach państwowych, przedsiębiorstwach, systemie finansowym i społeczeństwie.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy rozwijać umiejętności, innowacje ekonomiczne i rozwiązania niskoemisyjne potrzebne do zapewnienia wszystkim długoterminowej pomyślności. Dla HSBC są to najważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju, na które może mieć wpływ.

  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju
    Będąc jedną z największych instytucji bankowych i finansowych, HSBC aspiruje do miana wiodącego globalnego partnera w procesie przechodzenia na niskie zużycie węgla. Zobowiązaliśmy się, że do roku 2025 przeznaczymy 100 miliardów USD na finansowanie inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zobowiązaliśmy się również do zwiększania efektywności własnych działań, i w związku z tym, do roku 2030 będziemy w 100 procentach czerpać energię ze źródeł odnawialnych.
  • Zrównoważone korytarze handlowe i przedsiębiorczość
    Zrównoważony rozwój wspierają korytarze handlowe oparte na solidnych fundamentach i tworzone w odpowiedziany sposób. Współpracujemy z naszymi partnerami korporacyjnymi i organizacjami pozarządowymi, aby wspierać praktyki biznesowe, które chronią środowisko i prawa człowieka oraz pomagają nowym firmom rozpoczynać działalność i rozwijać się.
  • Umiejętności przyszłości
    W gwałtownie zmieniającym się świecie umiejętności w miejscu pracy i wiedza dotycząca finansów są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wspieramy naszych klientów, społeczności i pracowników w rozwijaniu kompetencji finansowych i umiejętności umożliwiających zdobycie zatrudnienia, aby mogli odnieść sukces na globalnym rynku.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w HSBC , wraz ze szczegółami dotyczącymi kondycji i działań firmy, można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności