Nasza strategia

Chcemy być obecni w regionach, które się rozwijają, wspierać firmy i gospodarki, a także pomagać ludziom w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów.

Opracowaliśmy długoterminową strategię, która odzwierciedla nasze cele i umożliwia nam wykorzystywanie naszej międzynarodowej sieci:

  • Rozwój naszej międzynarodowej sieci
    w celu wspierania międzynarodowych przepływów handlowych i kapitałowych w służbie naszym klientom, a także wspierania ich w rozwoju z małych przedsiębiorstw do międzynarodowych koncernów.
  • Inwestycje w obszarze zarządzania aktywami i obsługi klientów detalicznych o odpowiedniej skali
    w celu pełnego wykorzystania możliwości wynikających z mobilności społeczeństw, wzrostu zamożności i długoterminowych zmian demograficznych na naszych priorytetowych rynkach.

Strategia ta umożliwi nam wykorzystanie długoterminowych trendów takich jak:

  • Wzrost liczby międzynarodowych powiązań oraz globalnych przepływów handlowych finanowych i informacyjnych, które stanowią główną siłę napędową rozwoju gospodarczego
  • Wzrost znaczenia gospodarek Azji i Bliskiego Wschodu, które zgodnie z przewidywaniami swój PKB trzykrotnie do 2050 roku
  • Oczekiwnay wzrost liczebności klasy średniej z jednej trzeciej do dwóch trzecich ludności świata do 2030 roku oraz ponaddwukrotny wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia do 2050 roku

HSBC należy do najbardziej umiędzynarodowionych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Prowadzimy działalność w krajach, na które przypada ponad 90% PKB oraz przepływów handlowych i kapitałowych na świecie. Mamy silną pozycję w dużych i szybko rozwijających się gospodarkach, a nasz zróżnicowany i uniwersalny model bankowości jest obarczony relatywnie niskim poziomem ryzyka i zmienności. Mamy mocne podstawy kapitałowe i finansowe, zapewniamy akcjonariuszom stabilne stopy zwrotu.

 

Więcej informacji na tematstrategii HSBC można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej. Uwaga: dostępna jest wyłącznie wersja angielska.

Nasza umiejętność łączenia klientów na całym świecie pozostaje przewodnim motywem aktualnej strategii banku

Stuart Gulliver, Dyrektor Zarządzający Grupy HSBC

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności